Kulturi odpreti vrata

Slovestnosti ob letošnjem občinskem prazniku so potekale v prenovljenem Kulturnem domu v Bukovici, ki so ga ob tej priložnosti odprli in izročili lokalni skupnosti v uporabo. Dom, ki smo ga grafično predstavili že v prejšnji številki, ima po prenovitvi dve dvorani, večjo s 320 sedeži in manjšo, ki nosi imen po slikarju Zoranu Mušiču. Prenovljena notranjost je dobila povsem drugačen izgled, novo dimenzijo.

"...bi poleg sodelujočih izvajalcev izpostavila kamnoseštvo Brezavšček in njihovega Tomaža, s katerim sva se lotila kamnitih tal in kljub trudu uživala v nastajanju kamnite grafike".

Vir: Občinski list, glasilo občine Renče-Vogrsko, junij 2010

Nazaj